Timtext header
english homepage nederlandse homepage
contactgegevens
Piet Visser

Reeds in 1923 begon Dhr.Piet Visser (opa van de huidige directie) een fourage handel te Amsterdam-Sloterdijk. Voorafgaand aan de oorlogsjaren verrichtte het bedrijf transporten voor diverse opdrachtgevers in en om de tuinsteden van Amsterdam. Een van de vaste ritten was het vervoer van paardenmest naar de champignon-kwekerijen in Limburg.

 

Timtex in de oorlogsjaren

Tijdens de zeer moeizame oorlogsjaren werd het vervoer noodgedwongen verricht met paard en wagen. Direct na afloop van de oorlog werd het transport met juist aangeschafte oude legerdumpwagens  hervat en werd het transportbedrijf P.Visser & Zn verder uitgebouwd.

Timtex
Truck Timmerman

Hetgeen werd voortgezet door een 2 tal broers uit deze transportfamilie, waarna er door 3 broers van de familie Visser (waaronder de oprichter van het latere Timtex) in 1952 het transportbedrijf C. Timmerman te Amsterdam  werd aangekocht een bedrijf wat zich voornamelijk bezig hield met het vervoer van groente en fruit vanuit Rotterdam en Antwerpen naar de groothandelsmarkt van Amsterdam.

 

Timtex
Truck Timtex

In 1969 heeft een van broers de samenwerking met de andere opgezegd om vervolgens met een nieuw zelfstandig bedrijf onder de naam Timtex,  transport activiteiten voort te zetten .Deze naam was afgeleid van TIM ( Timmerman) T ( Transport) EX ( Expeditie) ook hij huisvestte zijn bedrijf op de groothandelsmarkt van Amsterdam.

Naast het verzorgen van transporten ging het bedrijf zich ook bezighouden met de op- en overslag van diverse goederen alsmede voor diverse opdrachtgevers de douane-afhandeling van goederen voor haar rekening nemen.

Door terugloop van activiteiten en diensten die aan de Groothandelsmarkt gebonden waren, werd Timtex door de gemeente genoodzaakt zich elders te vestigen. Na bemiddeling van de Gemeente Amsterdam werd uiteindelijk gekozen voor een plek in een nieuw gedeelte industrieterrein Sloterdijk , Deccaweg 23 te Amsterdam. ( Dit is overigens ca 500 meter verwijderd van de plek waar het ouderlijk huis van de eerste generatie Visser gestaan heeft, dus waar in 1923 de roots van het transportbedrijf zijn gevormd)

 

Timtex

Na een bouwperiode van ongeveer een jaar werd in Februari 1980 een kantoor van ruim 200m2 alsmede een bedrijfshal van ca 1200m2 in gebruik genomen Het geheel stond op een bedrijventerrein uitsluitend omgeven door opgespoten vlakten. Omwetend van het feit dat deze desolate omgeving zich binnen enkele jaren zou verheffen tot een van de meest gewilde locaties voor huisvesting van bedrijven uit  ( het centrum van ) Amsterdam.

Na verschillende uitbreidingen beschikt de huidige Timtex-Group inmiddels over ruim 30.000 m2 aan opslagcapaciteit  alsmede ruim 1400 m2 kantoorruimten allen gesitueerd in de driehoek Deccaweg, Marifoonweg, Radarweg, te Amsterdam Sloterdijk.

Timtex complex
Timtex

Waar in de beginjaren de nadruk lag op verdere uitbreiding van zowel de logistieke dienstverlening als het wegvervoer, zijn inmiddels meerdere modaliteiten toegevoegd aan ons bedrijf. Zowel Zee- als Luchtvracht maken heden ten dage een zeer groot belangrijk deel uit van onze aktiviteiten waardoor wij in staat zijn middels een eigen agenten Netwerk Wereldwijd aan alle wensen van de klant te kunnen voldoen.

air and sea cargo

Timtex